Kursi i Këmbimit / Exchange Rates

Shteti Valuta Blerje Shitje  
USD 0.9030 0.9060 Down
GBP 1.1200 1.1270 Up
CHF 0.9080 0.9110 Down
CAD 0.6750 0.6820 Down
AUD 0.6150 0.6220 Up
DKK 0.1333 0.1340 Up
NOK 0.1005 0.1012 Up
SEK 0.0927 0.0934 Down
LEK 0.0077 0.0081 Down
TRY 0.1400 0.1600 Up
HRK 0.1220 0.1320 Up
BGN 0.4700 0.5000 Up
DEN 0.0159 0.0163 Down

Për më Tepër


 

| KembimorjaXimi   | @KembimorjaXimi