Kursi i Këmbimit / Exchange Rates

Shteti Valuta Blerje Shitje  
USD 0.9200 0.9240 Up
GBP 1.1960 1.2020 Up
CHF 0.9370 0.9410 Down
CAD 0.6900 0.6970 Up
AUD 0.6130 0.6200 Up
DKK 0.1332 0.1339 Down
NOK 0.0990 0.0997 Up
SEK 0.0942 0.0949 Down
ALL 0.0077 0.0081 Down
TRY 0.1350 0.1550 Up
HRK 0.1220 0.1320 Up
BGN 0.4700 0.5000 Up
DEN 0.0159 0.0163 Down

Për më Tepër


 

| KembimorjaXimi   | @KembimorjaXimi